T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
BOLU / MERKEZ - AKŞEMSEDDİN İMAM HATİP ORTAOKULU

MEB´den 2018 Yılı Bütçe Kod Değişiklikleri Yazısı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2018 Yılı Bütçe Kod Değişiklikleri konulu 98403766-841.01.01-E.204020 sayılı 3 Ocak 2018 tarihli resmi yazı yayınlandı.

DAĞITIMLI 
İlgi: Strateji Geliştirme Başkanlığının 13.10.2017 tarihli ve 10903426-841.01.01-E.16702489 sayılı yazısı ve ekleri 
Maliye Bakanlığınca Bakanlığımız bütçesi üzerinde yapılan değerlendirmelerde 2018-2020 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan hususlar dikkate alınarak, analitik bütçe sınıflandırması esasına ilişkin bazı bütçe kodlarında değişiklik yapılmış bulunulmaktadır. 
İlgi yazıdan da anlaşılacağı üzere, ilk ve orta öğretim öğrencilerine ödenen burslar, Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri, Parasız yatılı öğrencilere ödenen harçlıklar ve uygulamalarında ekli tablodaki kodlamalar kullanılacaktır. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Nazif YILMAZ Bakan a. Genel Müdür 
EK: Teknik Değişiklik Listesi 
Gereği: 81 İl Valiliğine

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü) 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ TEKNİK DEĞİŞİKLİKLER LİSTESİ 
13.01.37.00 - DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ 
- İlk ve ortaöğretim öğrencilerine ödenen burslar tüm Bakanlık birimlerinde olduğu üzere ´´09.5.0.05 - İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerine Burs Hizmetleri´´ fonksiyonunda tahsis edilmiş olup, 13.01.37.00-09.5.0.05-1-05.4 tertibinden ve ´´05.4.1.01 - Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar´´ ekonomik kodundan ödenmesi gerekmektedir. 
13.01.37.62 - DİN ÖĞRETİMİ OKULLARI 
- Taşra teşkilatının tüm ´´03-Mal ve Hizmet Alımları´´ ödenekleri ´´09.2.2.00 - Mesleki ve Teknik Ortaöğretim´´ fonksiyonunda tahsis edilmiştir. 
- Parasız yatılı öğrencilerin pansiyon ücretleri Bakanlık birimlerinde olduğu üzere ´´09.5.0.06 - Parasız Yatılı Öğrencilere Pansiyon Hizmetleri´´ fonksiyonunda tahsis edilmiş olup, 13.01.37.62-09.5.0.06-1-05.4 tertibinden ve ´´05.4.2.01 - Eğitim Amaçlı Diğer Transferler ekonomik kodundan ödenmesi gerekmektedir. 
- Parasız yatılı öğrencilere ödenen harçlıklar daha önce ´´01.5.1.04 - Öğrenci Harçlıkları´´ ekonomik kodundan ödenmekte iken ´´05.4.1.01 - Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar´´ ekonomik koduna taşınmıştır. Ayrıca, parasız yatılı öğrencilere ödenen harçlıkların takip edilmesi amacıyla ´´09.5.0.07 - Parasız Yatılı Öğrencilere Harçlık Hizmetleri´´ fonksiyonu açılmıştır. Bu doğrultuda parasız yatılı öğrenci harçlıklarının 13.01.37.62-09.5.0.07-1-05.4 tertibinden ve ´´05.4.1.01´´ ekonomik kodundan ödenmesi gerekmektedir.
- Parasız yatılı öğrencilere ödenmekte olan giyim ve kırtasiye yardımları daha önce ´´01.5.1.90 - Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler´´ ekonomik kodundan ödenmekte iken ´´05.4.1.01 - Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar´´ ekonomik koduna taşınmıştır. Ayrıca parasız yatılı öğrencilere ödenen giyim ve kırtasiye giderlerinin takip edilmesi amacıyla ´´09.5.0.08 - Parasız Yatılı Öğrencilere Giyecek ve Kırtasiye Yardımı Hizmetleri´´ fonsiyonu açılmıştır. Bu doğrultuda parasız yaılı öğrencilere yapılan giyecek ve kırtasiye yardımlarına ilişkin giderlerin 13.01.37.62 - 09.5.0.08-1-05.4 tertibinden ve ´´05.4.1.01´´ ekonomik kodundan ödenmesi gerekmektedir. 
Sürekli görev yollluğu ödeneği tüm Bakanlık birimlerinde olduğu üzere ´´09.9.9.05 - Personel Yönetimine İlişkin Hizmetler´´ fonksiyonunda tahsis edilmiş olup 13.01.37.62-09.9.9.05-1-03.3 tertibinden ve ´´03.3.2.01 - Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları´´ ekonomik kodundan ödenmesi gerekmektedir.
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 12.01.2018 - Güncelleme: 12.01.2018 21:19 - Görüntülenme: 196
Kaynak: http://haticeseyitceker.meb.k12.tr/icerikler/mebden-2018-yili-butce-kod-degisiklikleri-yazisi_4229442.html
  Beğen | 0  kişi beğendi